תרגומי השיחות של רוב ברבאה (על פי נושאים)

זהו תוכן העניינים לתרגומי שיחות של מורה הדהרמה רוב ברבאה. 

יש כאן את הנחיות יסודיות, שמאפשרות את התחלת התרגול בדרך שרוב מציע; סדרת הנחיות לעבודה עם רגשות; הנחיות מעמיקות לתרגולי מטא וחמלה; הנחית לתרגולי סמאדהי ראשוניים (ריטריט סמאת'ה) ומתקדמים יותר (הריטריט: 'לתרגל את הג'האנות', שתורגם רק בחלקו). ישנן מעט הכוונות לטיפוח תובנה אל הריקות, וכמה תרגולים יסודיים לכיוון הזה.

את ההנחיות השלמות ביותר של רוב לגבי תרגולי ותובנות ריקות אפשר למצוא בספר 'ראייה שמשחררת', שתורגם לעברית על ידי קרן שפי ובייעוץ שלי. ואולם השיחות שמתורגמות כאן נותתנות בסיס, ומציגות חלקים חשובים מהוראתו של רוב שנעדרים מהספר (כמו תרגולי ברהמויהאראס, ג'האנות, עבודה עם רגשות וכו').

כפי שתראו, ישנם כמה ריטריטים מלאים שכוללים שיחות והנחיות, ושיחות נוספות מחולקות על פי נושאים.

רוב השיחות תורגמו על ידי, אבל חלקן על ידי אחרים/ות; אם מי מכם/ן י/תרצה לעזור בתרגום שיחה או בעריכה של אלו הקיימות, זו תהיה תרומה נפלאה ממש!

הלוואי ותרגומים אלו ישרתו את פריחתה של דהרמה עמוקה ועשירה.

רוב ברבאה בקונצרט שנערך לכבודו
בקונצרט שנערך לכבודו

בסיסים להליכה בדרכו של רוב ברבאה:

ריטריט מבוא לדרך התרגול של רוב ברבאה: לשחרר את הלב:

שיחה: להפתח למה שאפשרי עבורנו

מדיטציה מונחית ראשונה על מרחב של מודעות: שינוי, ארעיות

הנחיות ומדיטציה מונחית: נשימה לכל הגוף, הנחיות ראשונות

שיחה: חופש משיפוט עצמי

שיחה: לשים סוף למבקר הפנימי – בתרגום ענת קמרד

שיחה: לברך את החיים: כוחו של הלב הנדיב

מדיטציה מונחית שניה על מרחב של מודעות: דממה

הנחיות ומדיטציה מונחית: נשימה לכל הגוף, הנחיות שניות

שיחה: העצמי וחיפושו אחר ביטחון

מדיטציה מונחית שלישית על מרחב של מודעות: רק רשמים במודעות

מדיטציה מונחית רביעית על מרחב של מודעות: אפשור, קבלה בברכה

שיחה: חירות, מציאות: להב סכין


עבודה עם רגשות:

ריטריט: הלב חסר הגבולות

שיחה: הרהור על ריטריט ועל הדרך (לא תורגם)

שיחה: המתרגלת כמהפכנית

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות ראשונות

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות שניות

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות שלישיות

שיחה: בבית ביקום

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות רביעיות

שיחה: נשיקה מיסטית (לא תורגם)

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות חמישיות

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות שישיות (לא תורגם)

שיחה: האם אני חופשי לחקור? (לא תורגם)

הנחיות ומונחית: עבודה עם הגוף הרגשי, הנחיות שביעיות

שיחות נוספות על רגשות:

חופש מפחד וחרדה

רגשות וחופש: התרת כבלים (חלק 1)

רגשות וחופש: לעצב את הדרך (חלק 2)


תרגולי סמאדהי, ג'האנה ועבודה עם המכשולים:

ריטריט סמאת'ה: אמנות הריכוז

שיחה: פתיחה לתרגול סמאדהי

הנחיות ראשונות ומדיטציה מונחית (לא תורגם)

שיחה: להבין את הלב (לא תורגם)

הנחיות שניות ומדיטציה מונחית (לא תורגם)

שיחה: מאמץ נכון והקשרות נבונה (חלק 1)

שיחה: מאמץ נכון והקשרות נבונה (חלק 2)

שיחה: ארבע הג'האנות (חלק 1)

שיחה: ארבע הג'האנות (חלק 2)

הנחיות שלישיות ומדיטציה מונחית (לא תורגם)

שיחה: סמאדהי, ניבאנה וריקות התפיסה (חלק 1)

שיחה: סמאדהי, ניבאנה וריקות התפיסה (חלק 2)

הנחיות רביעיות ומדיטציה מונחית (לא תורגם)

שיחות תומכות נוספת (מריטריטים אחרים):

הנחיות לעבודה עם מחשבות

שיחה (מתוך ריטריט אחר): תגובה נבונה למכשולים

ריטריט: ״לתרגל את הג׳האנות״ (עדיין בתהליכי תרגום)

שיחה: אוריינטציה לתרגול הג'האנות (חלק 1)

שיחה: אוריינטציה לתרגול הג'האנות (חלק 2)

שיחה: אוצר נסתר: עבודה עם חמשת המכשולים (חלק 1)

שיחה: אוצר נסתר: עבודה עם חמשת המכשולים (חלק 2)

שיחה: מאמץ והישגים, גישה והשקפה

שיחה: לפתח פיטי, לפתח תחושת רווחה (חלק 1)

שיחה: לפתח פיטי, לפתח תחושת רווחה (חלק 2)

שיחה: לפתח פיטי, לפתח תחושת רווחה (חלק 3)

שיחה: הג'האנה הראשונה, ומשחק בתוך וסביב כל ג'האנה (חלק 1)

שיחה: הג׳האנה הראשונה, ומשחק בתוך וסביב כל ג׳האנה (חלק 2)


תרגולי מטא וחמלה:

ריטריט מטא

שיחה: פתיחה לתרגול המטא

הנחיות לתרגול מטא, הנחיות ראשונות

שיחה: עבודת הלב, רגשות מורכבים וקשיים בתרגולי מטא וחמלה

הנחיות לתרגול מטא, הנחיות שניות 

הנחיות לתרגול מטא, הנחיות שלשיות

הנחיות לתרגול מטא, הנחיות רביעיות

הנחיות לתרגול מטא, הנחיות חמישיות

שיחה: אי עצמיות וחיים של אהבה

ריטריט: טוב לב וחמלה כדרך להתעוררות

שיחה: סמאדהי בתרגולי מטא וחמלה (חלק 1)

שיחה: סמאדהי בתרגולי מטא וחמלה (חלק 2)

שיחה: לגלות את העולם של טוב הלב (לא תורגם)

שיחה: שימוש בתובנה כדי להעמיק אהבה וחמלה (חלק 1)

שיחה: שימוש בתובנה כדי להעמיק אהבה וחמלה (חלק 2)

שיחה: חמלה

שיחה: חמלה חלק שני: חמלה לעצמי

מדיטציה מונחית על הוקרה וחמלה (לא תורגם)

שיחה: אהבה והריקות של הדברים (חלק 1)

שיחה: אהבה והריקות של הדברים (חלק 2)

מונחית: לכוון אהבה כלפי המופעים (לא תורגם)

שיחה: הולדתו של הבודהיסטווה (חלק 1)

שיחה: הולדתו של הבודהיסטווה (חלק 2)


שיחות על תרגולי תובנה וריקות:

שיחה: העניין הזה של ריקות

שיחה: סמאדהי ותובנה: 

המסתורין של וודאנה – מפתח לשחרור, חלק ראשון: יחסים משחררים עם החוויה

רוב ברבאה: המסתורין של וודאנה – מפתח לשחרור, חלק שני: עומק ומסתורין

שיחה: לגשת לדהרמה, חלק 1

שיחה: לגשת לדהרמה, חלק 2

שיחה: צורות הסתכלות משחררות: אניצ'ה 

שיחה: צורות הסתכלות משחררות: דוקהא

שיחה: צורות הסתכלות משחררות: אנטה

שיחה: התעוררות