קורסים, קבוצות, ריטריטים ועוד/courses, retreats, and other teaching events

Yahel's updated teaching schedule is on:

yahelavigur.com